วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2550

แอโรบิค Aerobic

"แอโรบิค" หรือแปลตามศัพท์ได้ว่า "โดยใช้ออกซิเจน" เป็นกิจกรรมที่ทำให้คุณหายใจเข้า - ออกเป็น จังหวะสม่ำเสมอซึ่งช่วยให้ออกซิเจนถูกส่งไปทั่วร่างกายอย่างรวดเร็ว การออกกำลังกายจะกระตุ้นร่างกายใช้พลังงานจากกระบวนการสันดาปออกซิเจนเพิ่มขึ้นกว่าภาวะปกติจนสามารถกระตุ้นให้เกิดการพัฒนใน อวัยวะต่างๆ ที่ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ได้แก่ หัวใจ หลอดเลือด ปอด ข้อต่อกระดูก และกล้ามเนื้อ เป็นต้น การออกกำลังกายแบบแอโรบิค จัดเป็นการบริหารร่างกายที่ใช้กล้ามเนื้อเฉพาะส่วน โดยเฉพาะแขน–ขา ให้ เคลื่อนไหวติดต่อกันเป็นจังหวะสม่ำเสมอและต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆ ประมาณ 20 นาทีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

ไม่มีความคิดเห็น: